Βελονισμός και υπογονιμότητα

Δημοσιεύθηκε στο Medical Acupuncture 
(Ιούνιος 2013).

Η υπογονιμότητα αποτελεί δυσάρεστη εμπειρία για πολλές γυναίκες, συνοδευόμενη από ψυχολογικά προβλήματα όπως άγχος, κατάθλιψη και χρόνιο στρες. Πολλές μελέτες έδειξαν θετική επίδραση του βελονισμού στην γονιμοποίηση in vitro, την στιγμή της μεταφοράς του εμβρύου. Όμως οι γιατροί είναι διστακτικοί να συστήσουν τον βελονισμό στις ασθενείς τους. Εν τούτοις όλο και περισσότερες γυναίκες αναζητούν βοήθεια στον βελονισμό κατά την διάρκεια της ιατρικής θεραπείας υπογονιμότητας. Μετά από την επισκόπηση όλης της διαθέσιμης έρευνας σχετικά με τον βελονισμό κατά την διάρκεια των θεραπειών υπογονιμότητας όπως η εξωσωματική γονιμοποίηση καταλήξαμε στο συμπέρασμα: Οι γυναίκες βρίσκουν ότι ο βελονισμός προσφέρει ενδυνάμωση άσχετα αν επιτευχθεί εγκυμοσύνη ή όχι. Αυτό υποδεικνύει ότι ο βελονισμός μπορεί να έχει εξέχοντα ρόλο στις στρατηγικές βελτιστοποίησης της γυναικείας υγείας.