Ο βελονισμός και το εγκεφαλικό επεισόδιο

Russ Erickson, MD, American Academy of Medical Acupuncture.

Το εγκεφαλικό επεισόδιο έχει σαν συνέπεια την μόνιμη ή παροδική παράλυση του ασθενούς, τις διαταραχές στην ομιλία του, τα πρoβλήματα στην κατάποση και τις ψυχικές διαταραχές (κατάθλιψη). Στην Ανατολή (Κίνα, Ιαπωνία) ο βελονισμός  χρησιμοποιείται συχνά για την αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων και οι συνεδρίες αρχίζουν όσο το δυνατόν συντομότερα. Η δική μου  συμβουλή (βλ. συγγραφέα στην αρχή του άρθρου) εν τούτοις είναι ότι πρέπει να περιμένουμε δύο εβδομάδες εφ’ όσον το επεισόδιο οφείλεται σε εγκεφαλική αιμορραγία (και όχι σε εγκεφαλική θρόμβωση).

Η αναμονή αυτή είναι απαραίτητη, γιατί οι μελέτες δείχνουν ότι ο βελονισμός προκαλεί διαστολή των αγγείων και αύξηση της αιματικής ροής, καθώς και μείωση της φλεγμονής και της πηκτικότητας του αίματος.

Αν το επεισόδιο οφείλεται σε αιμορραγία, είναι ασφαλέστερο να περιμένουμε μέχρι να σταματήσει να αιμορραγεί το αγγείο πριν ξεκινήσουμε τον βελονισμό.

Στην Κίνα, οι συνεδρίες βελονισμού για το εγκεφαλικό επεισόδιο, γίνονται σε καθημερινή βάση. Στην Δύση, οι ειδικοί πιστεύουν ότι τρεις φορές την εβδομάδα είναι η βέλτιστη συχνότητα. Αρκετές διαφορετικές θεραπείες έχουν χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση των εγκεφαλικών επεισοδίων, όπου η χρήση του βελονισμού μοιάζει με ιατρική τέχνη. Μεταξύ των μεθόδων που ακολουθούνται από διάφορα θεραπευτικά κέντρα στις ανατολικές χώρες, είναι ο παραδοσιακός κινέζικος βελονισμός των μεσημβρινών, ο κινέζικος κρανιοβελονισμός, ο κρανιοβελονισμός του δρος Yamamoto στην Ιαπωνία, ο κορεάτικος βελονισμός – με – τα – χέρια του Koryo Chim, ο ωτοβελονισμός καθώς και μία νέα θεραπεία του Κορεάτη καθηγητή Shi Xuemin. Δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε σε βάθος την κάθε μία, αλλά είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι υπάρχουν και χρησιμοποιούνται πολλές τεχνικές.

Μπορεί ο βελονισμός να βοηθήσει τους ασθενείς που υπέστησαν ένα εγκεφαλικό επεισόδιο; Πολλές μελέτες που περιλαμβάνουν χιλιάδες ασθενείς έχουν δημοσιευθεί στην Κίνα και την Ιαπωνία. Στην Σκανδιναβία εκπονήθηκαν τρεις μελέτες και οι δύο από αυτές έδειξαν αξιοσημείωτο αποτέλεσμα προς όφελος του ασθενούς.

Οι μελέτες αυτές δείχνουν ότι οι ασθενείς βελτιώνονται γρηγορότερα και τα καταφέρνουν καλύτερα στην αυτοεξυπηρέτησή τους. Η συμπαράσταση της νοσηλεύτριας και η θεραπεία φυσικής αποκατάστασης μειώνονται (χρονικά) με τον βελονισμό, εξοικονομώντας πόρους για το σύστημα υγείας.

Παρ’ όλα αυτά οι δυτική ιατρική κοινότητα αξιολογεί με χαμηλή βαθμολογία αυτές τις μελέτες οι οποίες υπόκεινται σε σημαντική πιθανότητα στατιστικού σφάλματος και αυτό γιατί οι μελέτες στην Κίνα  δημοσιεύονται μόνον όταν παρουσιάζουν θετικά αποτελέσματα. Στην Αμερική δεν διατίθενται κονδύλια για την εκπόνηση μελετών που θα επιβεβαιώσουν (ενδεχομένως) τους ισχυρισμούς των ειδικών στην Κίνα και την Ιαπωνία. Οι μελέτες αυτές θα απαιτούσαν σημαντικά χρηματικά ποσά για να διεξαχθούν με τον σωστό τρόπο. Και τα χρήματα αυτά δεν είναι εύκολο να εξευρεθούν. Οι περισσότεροι γιατροί, μεταξύ των οποίων και οι ειδικοί στην φυσική ιατρική και αποκατάσταση, δεν φαίνονται πρόθυμοι να αποδεχτούν τον βελονισμό γιατί δεν έχουν στη διάθεσή τους (δημοσιευμένες) μελέτες υψηλής ποιότητας που να ικανοποιούν τα αυστηρά κριτήρια της Δυτικής ιατρικής.

Ο βελονισμός είναι μία ασφαλής θεραπεία και η πείρα  με έχει διδάξει (βλ. συγγραφέα στην αρχή του άρθρου), ότι αυτό είναι ιδιαιτέρως αληθές για τους ασθενείς που έχουν  υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο.

Αν συγκρίνουμε τις πιθανότητες επιτυχούς θεραπείας από τη μία και τις “παρενέργειες” του βελονισμού από την άλλη, νομίζω ότι αξίζει να δοκιμάσουμε τον βελονισμό για την αντιμετώπιση των εγκεφαλικών επεισοδίων.

Οι σκεπτικιστές της ιατρικής κοινότητας απαιτούν μελέτες για να πεισθούν. Σε αυτές τις μελέτες θα πρέπει να λάβουν μέρος  θεραπευτές (βελονιστές) ιδιαίτερα έμπειροι στην αντιμετώπιση των εγκεφαλικών επεισοδίων.

Αν προσθέσουμε τον βελονισμό στις ήδη εφαρμοζόμενες θεραπείες της φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, το οικονομικό κόστος θα αυξηθεί. Οι συνεδρίες διαρκούν 4 ή περισσότερες εβδομάδες με συχνότητα 3 φορές την εβδομάδα. Βεβαίως οι ανησυχίες για το αυξημένο κόστος μπορεί να ξεπεραστούν αν ο βελονισμός επιδείξει μεγαλύτερη επιτυχία στην ικανότητα αυτοεξυπηρέτησης των ασθενών και λιγότερη συμμετοχή της οικογένειάς τους  ή του νοσηλευτικού προσωπικού.