Επιστημονικές ενδείξεις για την μείωση βάρους με βελονισμό

Παρουσιάζουμε την περίληψη από δύο σημαντικές μελέτες που έχουν δημοσιευθεί στα έγκυρα περιοδικά International Journal of Obesity και International Journal of Neuroscience.

Ιnternational journal of obesity 

Ο βελονισμός χρησιμοποιείται ευρέως ως συμπληρωματική ή εναλλακτική μέθοδος με σκοπό την μείωση του σωματικού βάρους. Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει μία συστηματική ανασκόπηση των διάφορων μελετών για να εκτιμήσουμε το αποτέλεσμα του βελονισμού στην θεραπεία της παχυσαρκίας. Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να ερευνήσει με κριτικό μάτι τα δεδομένα για την μείωση του σωματικού βάρους, καθώς και τις παρενέργειες των διάφορων μεθόδων βελονισμού. Η μελέτη αυτή βασίζεται στα αποτελέσματα των τυχαιοποιημένων, με ομάδα κοντρόλ, μελετών που έχουν ερευνήσει τις διάφορες μεθόδους θεραπείας με βελονισμό.

Ελέγχθηκαν 19 βάσεις δεδομένων προερχόμενες μεταξύ άλλων από Αγγλία, Κορέα, Ιαπωνία και Κίνα, όπου αναζητήθηκαν μελέτες για τον βελονισμό και την μείωση του βάρους, μέχρι τον Μάιο του 2008.

Στις μελέτες που ανασκοπήθηκαν, ο βελονισμός συγκρίθηκε με το placebo ή με κάποια άλλη μέθοδο μείωσης του βάρους.

Έγινε συστηματική ανασκόπηση 31 μελετών που περιελάμβαναν συνολικά 3013 ασθενείς. Συγκρίθηκαν ασθενείς που μαζί με την αλλαγή στον τρόπο ζωής τους έκαναν και βελονισμό. Παρουσίασαν σημαντικά μεγαλύτερη μείωση του βάρους τους (σε σχέση με την ομάδα που υπεβλήθη μόνο σε αλλαγή του τρόπου ζωής). Άλλοι ασθενείς υπoβλήθηκαν σε ψευδοβελονισμό ή απλώς σε placebo. Εκεί ο βελονισμός παρουσίασε υπεροχή σε στατιστικά σημαντικό βαθμό. Ανώτερος φάνηκε ο βελονισμός και στη σύγκριση με την ομάδα που έλαβε φαρμακευτική αγωγή για την παχυσαρκία. Όσον αφορά τις παρενέργειες που παρουσιάστηκαν από τον βελονισμό ήταν ελάχιστες και αφορούσαν μόνο σε 4 μελέτες.

Καταλήγοντας: Η ανασκόπηση που κάναμε οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο βελονισμός είναι μία αποτελεσματική θεραπεία για την παχυσαρκία. Εν τούτοις οι μελέτες που έχουν εκπονηθεί παρουσιάζουν μεθοδολογικά προβλήματα. Χρειάζονται μελέτες με καλό σχεδιασμό σε βάθος χρόνου, για να εκτιμήσουμε καλύτερα το αποτέλεσμα του βελονισμού στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας.


International Journal of Neuroscience
The treatment of obesity by acupuncture.

Η παρούσα μελέτη ερευνά τα αποτελέσματα των διαφόρων μελετών για την θεραπεία της παχυσαρκίας με βελονισμό. Υπάρχουν αναφορές στον επιτυχή ρόλο του βελονισμού όσον αφορά την απώλεια βάρους. Ο βελονισμός επηρεάζει την όρεξη, το ρυθμό του μεταβολισμού καθώς και την κινητικότητα του εντέρου. Επίσης μειώνει το στρες, αυξάνει την νευρική δραστηριότητα στους πυρήνες του υποθαλάμου στον εγκέφαλο, τον μυϊκό τόνο του στομάχου και τα επίπεδα των εγκεφαλινών, της β – ενδορφίνης και της σεροτονίνης τόσο στο αίμα όσο και στον εγκεφαλικό ιστό. Έχει παρατηρηθεί ότι η εφαρμογή του βελονισμού αυξάνει την δραστηριότητα του κέντρου κορεσμού στον υποθάλαμο. Επίσης αυξάνει την δραστηριότητα του ωτιαίου κλάδου του παρασυμπαθητικού συστήματος, καθώς και τα επίπεδα της σεροτονίνης. Οι δύο αυτές ενέργειες του βελονισμού έχει δειχθεί ότι αυξάνουν τον τόνο στις λείες μυϊκές ίνες του στομάχου, μειώνοντας έτσι την όρεξη. Μεταξύ άλλων η σεροτονίνη αυξάνει την κινητικότητα του εντέρου. Ρυθμίζει επίσης το στρες και την κατάθλιψη μέσω των ενδορφινών και της ντοπαμίνης. Πιστεύεται ακόμη ότι η αύξηση της β-ενδορφίνης στο πλάσμα του αίματος που παρατηρείται μετά από την εφαρμογή του βελονισμού, μπορεί να συμβάλει στην απώλεια βάρους από τους παχύσαρκους ασθενείς κινητοποιώντας τις αποθήκες ενέργειας του οργανισμού που βρίσκονται στο λιπώδη ιστό, όπου παρατηρείται λιπολυτική δράση.