Βελονισμός και πόνος στην οστεοαρθρίτιδα του γόνατος

Μία νέα έρευνα υποστηρίζει ότι βελονισμός είναι πιο αποτελεσματικός από τις κλασσικές θεραπείες, στην αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας του γόνατος.

Η μελέτη αποτελεί μία μετα-ανάλυση 14 τυχαιοποιημένων με ομάδα control μελετών και περιλαμβάνει 3.835 ασθενείς. Δημοσιεύθηκε από το Healthcare Medicine Institute.

Σύμφωνα με την νέα μελέτη ο βελονισμός συγκρινόμενος με τον ψευδοβελονισμό (sham acupuncture) έχει καλύτερα αποτελέσματα τόσο στον πόνο, όσο και στην λειτουργικότητα της άρθρωσης του γόνατος σε πάσχοντες από οστεοαρθρίτιδα. Στην ίδια μελέτη ο βελονισμός συγκρίνεται και με την συμβατική ιατρική θεραπεία και εμφανίζει καλύτερα αποτελέσματα.

Σύμφωνα με το Healthcare Medicine Institute, σε μία άλλη έρευνα, το 2006, εξετάσθηκαν 13 μελέτες που περιλάμβαναν ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα του γόνατος. Στους ασθενείς, οι οποίοι χωρίστηκαν σε ομάδες, εφαρμόστηκε βελονισμός ή ψευδοβελονισμός ή συμβατικές θεραπείες. Η μελέτη καταλήγει ότι “ο βελονισμός ικανοποιεί τα κριτήρια και εμφανίζεται ανώτερος από τον ψευδοβελονισμό και την συμβατική θεραπεία τόσο στην αντιμετώπιση του πόνου, όσο και στην λειτουργικότητα της άρθρωσης του γόνατος”.

Εδώ και χρόνια η έρευνα έχει δείξει ότι ο βελονισμός όχι μόνο υπερέχει στην αντιμετώπιση του πόνου, αλλά αποτελεί μία εναλλακτική λύση, που είναι καλύτερη και φθηνότερη από την εχγείρηση του γόνατος.

Το 2008, το περιοδικό Acupuncture in Medicine, δημοσίευσε μία μελέτη που περιλάμβανε 90 ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα του γόνατος. Η ηλικία των ασθενών ήταν κατά μέσο όρο 71 έτη.

Εφαρμόστηκε βελονισμός για ένα μήνα (μία φορά την εβδομάδα) και στην συνέχεια εφαρμόστηκε μία συνεδρία κάθε 6 εβδομάδες. 41 ασθενείς συνέχισαν την θεραπεία για ένα χρόνο, ενώ 31 ασθενείς συνέχισαν για δύο χρόνια. Σύμφωνα με τους ερευνητές, υπήρξε βελτίωση στο επίπεδο του πόνου από την πρώτη κιόλας εβδομάδα.

Παράλληλα παρατηρήθηκε μείωση του κόστους που απαιτείται για την φροντίδα αυτών των ασθενών. Αν και η εγχείρηση του γόνατος είναι συχνά επιτυχής, δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους ασθενείς. Η εναλλακτική λύση που προσφέρει ο βελονισμός φαίνεται ότι είναι απαραίτητη.

Ο βελονισμός από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα θεραπεύει επιτυχώς πολλές ασθένειες. Λεπτές, αποστειρωμένες βελόνες τοποθετούνται σε συγκεκριμένα σημεία στο σώμα, διαπερνώντας ελάχιστα το δέρμα, ανάλογα με την πάθηση που θέλουμε να θεραπεύσουμε (αλλεργίες, πόνο στο γόνατο, οσφυαλγία ή συμπτώματα από το γαστρενετερικό).

Σύμφωνα με την παραδοσιακή Κινέζικη ιατρική, υπάρχουν κανάλια (μεσημβρινοί) μέσα από τα οποία περνάει η ενέργεια (qi) του σώματος. Τα σημεία του βελονισμού βρίσκονται εκεί όπου οι μεσημβρινοί φτάνουν στην επιφάνεια του σώματος. Η τοποθέτηση βελονών στα κατάλληλα σημεία βοηθά στην αποκατάσταση της σωστής λειτουργίας του οργανισμού.