Εισαγωγή

Από το βιβλίο “An Introduction to Western Medical Acupuncture”. Adrian White PhD, MA, BM, BCh. Elsevier editions.

Απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας με βασικές γνώσεις ανατομίας και βασικές γνώσεις βελονισμού.

Θα ασχοληθούμε κυρίως με τον πόνο και περισσότερο με τον μυοσκελετικό πόνο. Ο πόνος είναι η συχνότερη αιτία για την οποία προσέρχεται κάποιος για βελονισμό. Επίσης είναι η κατάσταση για την οποία γνωρίζουμε τα περισσότερα όσον αφορά τον μηχανισμό δράσης του βελονισμού, αλλά μπορούμε να έχουμε και τα πλέον προβλέψιμα αποτελέσματα.

Μπορεί κανείς να επιλέξει ένα μυϊκό σημείο από διαίσθηση, έστω κι αν δεν ταιριάζει με την εντόπιση του πόνου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο βελονισμός είναι μία τέχνη. Η συνολική προσέγγιση πρέπει να γίνεται με βάση επιστημονικά ευρήματα και δεδομένα.

Σας συνιστούμε να αναφέρετε με case report οποιαδήποτε παρατήρηση κάνετε και η οποία δεν ταιριάζει με (ή συμπληρώνει τα) όσα γνωρίζουμε. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται πρόσφορο έδαφος για να αναπτύξουμε και για να καταλάβουμε αυτή την αρχαία τεχνική.

Επιστροφή στα περιεχόμενα