Επιλέγοντας τα σημεία

Σημείωση: για την ορολογία: τοπικά σημεία, περιοχικά (segmental) σημεία, extra-segmental σημεία, δείτε το κεφάλαιο “Κατανοώντας τον βελονισμό με …δυτικό τρόπο”.

Εάν έχουμε τοπικό πρόβλημα του δέρματος ή γενικά των μαλακών μορίων θα επιλέξουμε τοπικά σημεία, που περιβάλουν την βλάβη σε απόσταση περίπου 25 χιλ. από την περιφέρειά της και 20-50 χιλ. μεταξύ τους.

Εάν έχουμε πρόβλημα των αρθρώσεων ή έχουμε τον λεγόμενο βλαπτοδεκτικό πόνο ή κάποια σπλαχνική πάθηση, θα επιλέξουμε περιοχικά (segmental) σημεία, που ανήκουν δηλαδή στο ίδιο νευροτόμιο με την βλάβη και μπορεί να βρίσκονται στην περιοχή της βλάβης ή παρασπονδυλικά. Γενικά τα σημεία αυτά βρίσκονται στο δερμοτόμιο, όπου κατανέμονται οι δερματικοί κλάδοι από την ή τις νευρικές ρίζες που αντιστοιχούν στο νευροτόμιο της βλάβης. Για παθολογικές καταστάσεις των εσωτερικών οργάνων θα επιλέξουμε περιοχικά σημεία που βρίσκονται στην κοιλιακή χώρα, ενώ για παθήσεις της σπονδυλικής στήλης θα επιλέξουμε παρασπονδυλικά σημεία.

Για τον πόνο που είναι γενικευμένος ή αναφέρεται σε πολλές περιοχές (πχ ινομυαλγία) θα επιλέξουμε, αμφοτερόπλευρα, τα μείζονα σημεία του βελονισμού (λέγονται και βασιλικά σημεία) όπως είναι τα ΠΕ 4,11, ΣΠ 6, ΝΕΦ 4, ΧΚ 20 κλπ.). Για τις παθήσεις όπου δεν αναφέρεται πόνος, καθώς και για πόνο που περιλαμβάνει εκτεταμένη περιοχή του σώματος θα χρησιμοποιήσουμε επίσης τα μείζονα βελονιστικά σημεία.

Για τον μυοπεριτοναϊκό πόνο θα τοποθετήσουμε την βελόνα ακριβώς επάνω στα trigger points (βλ. σχεδιαγράμματα των trigger points).

Τα κλασσικά σημεία που χρησιμοποιούμε μπορεί να αντιστοιχούν σε παραδοσιακά σημεία της κινέζικης ιατρικής ή σε trigger points ή σε επώδυνα σημεία.
Εάν είναι δυνατόν επιλέγουμε σημεία τα οποία εμπίπτουν σε περισσότερες της μίας κατηγορίες. Βεβαίως δεν περιοριζόμαστε μόνο στα ανωτέρω σημεία. Διαλέγουμε όμως σημεία που βρίσκονται επί υγιούς ιστού και όπου δεν έχει βλαφθεί το νευρικό δίκτυο της περιοχής.

Ξεκινάμε με χαμηλή “δοσολογία” και στην συνέχεια αυξάνουμε την δόση: προσθέτοντας περισσότερες βελόνες, στρίβοντας τις βελόνες για περισσότερο χρόνο και περισσότερο από μία φορά, αφήνοντας τις βελόνες για περισσότερο χρόνο, προσθέτοντας ηλεκτροβελονισμό, προσθέτοντας άλλη τεχνική όπως ο βελονισμός του περιοστέου και ο ωτοβελονισμός.

Επιστροφή στα περιεχόμενα