Άλλες επώδυνες καταστάσεις

Κεφαλαλγία τάσεως

Εξετάζουμε τον αυχένα και τους ώμους για συσχετιζόμενα trigger points. Πολύ συχνά θα τα βρούμε στον τραπέζιο μυ. Θα εξετάσουμε τους μυς του αυχένα και τους υπινιακούς  μυς. Ο στερνοκλειδομαστοειδής μπορεί να περιέχει σημεία τρίγγερ, που προκαλούν πόνο αναφερόμενο στην κροταφική χώρα και την περιοχή του αυτιού.

Τα διαγράμματα των trigger points στο αντίστοιχο κεφάλαιο, θα μας βοηθήσουν να εντοπίσουμε τους πάσχοντες μυς, εφ’ όσον ο ασθενής μας περιγράψει λεπτομερώς την περιοχή κατανομής του πόνου.

Τα πλέον χρησιμοποιούμενα σημεία για την κεφαλαλγία τάσεως είναι τα ΧΚ20, 21, ΠΕ4 και Ηπ3, κυρίως όταν προεξάρχουν συμπτώματα από την ψυχική σφαίρα.

Ημικρανία

Η αντιμετώπιση της ημικρανίας περιλαμβάνει την αναζήτηση και απενεργοποίηση κάθε συσχετιζόμενου σημείου trigger. Χρησιμοποιούνται επίσης τα σημεία: ΧΚ20,21. Τα γενικά (κλασσικά) σημεία (όπως τα Ηπ3 και ΠΕ4) έχουν ρυθμιστική δράση σε όλο το σώμα και είναι χρήσιμα στην αντιμετώπιση της πάθησης.

Πόνος του προσώπου (προσωπαλγία)

Μπορεί να οφείλεται σε κρυφά σημεία τρίγγερ. Εξετάζουμε τους μασητήρες και τους μιμικούς μυς του προσώπου, καθώς και τον τραπέζιο μυ. Εκτός από τα σημεία τρίγγερ χρησιμοποιούμε τα κλασσικά σημεία μαζί με το ΧΚ20.

Ινομυαλγία

Οι ασθενείς με ινομυαλγία μπορεί να ανταποκριθούν εντυπωσιακά στον βελονισμό. Χρησιμοποιούμε συνήθως τα κλασσικά σημεία του βελονισμού, αποφεύγοντας τα σημεία που είναι ιδιαίτερα επώδυνα. Σύμφωνα με την γνώμη των ειδικών, η διάρκεια του βελονισμού προτείνεται να μην ξεπερνά τα 30 δευτερόλεπτα για κάθε βελόνα. Αν δεν υπάρξει ικανοποιητική απάντηση μπορούμε να αυξήσουμε την διάρκεια της δόσης.

Διαλείπουσα χωλότητα

Χρησιμοποιούμε το σημείο ΟΚ57 και τα κυριότερα (παραδοσιακά) σημεία του ποδιού. Θα αναζητήσουμε σημεία τρίγγερ στον γαστροκνήμιο και τον πελματιαίο (soleus) μυ. Θα χρησιμοποιήσουμε τα τμηματικά – περιοχικά (segmental) σημεία (βλ.κεφ. “Κατανοώντας τον βελονισμό με …δυτικό τρόπο”) στο επίπεδο Ο2. Η βελτίωση στον πόνο της διαλείπουσας χωλότητας δεν σημαίνει ότι λύθηκε η απόφραξη στην προσβληθείσα αρτηρία. Είναι επιβεβλημένη η αγγειοχειρουργική εκτίμηση του ασθενούς.

Μέλος φάντασμα

Συχνά αναπτύσσονται σημεία τρίγγερ στο κολόβωμα του μέλους. Θα πρέπει να αντιμετωπισθούν με ήπιο βελονισμό γιατί ενδέχεται να προκαλέσουν επώδυνη αντίδραση.

Συγχρόνως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τμηματικά – περιοχικά (segmental) παρασπονδυλικά σημεία μαζί με τα κλασσικά – παραδοσιακά σημεία επί του εναπομείναντος τμήματος του ακρωτηριασθέντος μέλους. Θεραπεύουμε επίσης τα σημεία στο ετερόπλευρο μέλος, τα οποία αντιστοιχούν στα σημεία πόνου (στο μέλος φάντασμα) του ασθενούς.

Νευραλγία του τριδύμου και μεθερπητική νευραλγία

Τοποθετούμε βελόνες στο αντίθετο μισό του προσώπου ή του σώματος, στα αντίστοιχα σημεία. (Αν τοποθετήσουμε τις βελόνες στα σημεία του πόνου μπορεί να εκλυθεί επώδυνη αντίδραση). Επίσης χρησιμοποιούμε σπονδυλικά (segmental) σημεία. Αν δεν υπάρξει απάντηση, τότε μπορούμε να θεραπεύσουμε απευθείας τα σημεία του πόνου, αλλά με πολύ ήπιο βελονισμό, τουλάχιστον στην αρχή.

 Επιστροφή στα περιεχόμενα