Βελονισμός και νευραλγία τριδύμου

Επιτυχής θεραπεία ασθενούς με νευραλγία τριδύμου, ανθεκτικής μορφής.  Αναφορά περιπτώσεως (case repor). NHLBI (Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ).

 Εισαγωγή

Η νευραλγία τριδύμου (ΝΤ) είναι ένα σύνδρομο νευροπαθητικού πόνου και χαρακτηρίζεται από έντονο, παροξυσμικό πόνο, που εντοπίζεται πάντα στην ίδια πλευρά του προσώπου. Ο πόνος συνήθως εμφανίζεται μετά από κάποιο ερέθισμα στην περιοχή κατανομής του τριδύμου νεύρου. Ο πόνος παρουσιάζει εξάρσεις και υφέσεις, ακόμα και κατά την περίοδο που ο ασθενής λαμβάνει την ενδεδειγμένη αγωγή. Είναι ένα πρόβλημα που προκαλεί σημαντικού βαθμού ανικανότητα και πτώση της ποιότητας ζωής. Για την αντιμετώπιση της νόσου έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορα φάρμακα, όπως: καρβαμαζεπίνη (Tegretol), Lyrica, φενυτοϊνη (diphenal). Έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί μικρο- επεμβάσεις όπως: νευρικός αποκλεισμός του σφηνοϋπερώιου γαγγλίου, μικρο-αγγειακή αποσυμπίεση, ριζοτομία με ραδιοσυχνότητες και bottox.

Καμία από τις ανωτέρου μεθόδους δεν είναι ελεύθερη παρενεργειών.

Οι συνηθέστερες ανεπιθύμητες ενέργειες μετά από τις μικρο επεμβάσεις είναι: παραισθησίες, απώλεια της αισθητικότητας του προσώπου, αδυναμία ή παράλυση του μασητήρος μυός και σπανίως απώλεια του αντανακλαστικού του κερατοειδούς.

Αναφέρουμε λοιπόν, την περίπτωση (case report) ασθενούς με νευραλγία τριδύμου, η οποία είχε αποδειχθεί ανθεκτική στην προηγούμενη θεραπεία με tegretol, γαγγλιακό αποκλεισμό και ριζοτομία με ραδιοσυχνότητες και η οποία θεραπεύθηκε με βελονισμό.

Αναφορά περίπτωσης

Γυναίκα 66 ετών με τυπική νευραλγία τριδύμου στην αριστερή πλευρά του προσώπου, από 25/ετίας. Η διάγνωση έγινε ύστερα από κλινική εκτίμηση και εργαστηριακή διερεύνηση, από νευρολόγο. Λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή με Tegretol και Diphenal. Ο πόνος ξεκινά με το άγγιγμα της περιοχής, αλλά και με την ομιλία ή με το φαγητό. Ο πόνος εκτιμήθηκε με αναλογική οπτική κλίμακα από το 0 (καθόλου πόνος) έως το 10 (ο χειρότερος πόνος που μπορεί να φαντασθεί). Η ασθενής βαθμολόγησε τον πόνο που ένοιωθε με 10. Μέχρι σήμερα δεν είχε διαπιστώσει βελτίωση παρά την εφαρμογή διαφόρων θεραπειών (lyrica, tegretol,depakine), αποκλεισμό γαγγλίου και ριζοτομία του οφθαλμικού κλάδου του τρίδυμου νεύρου.

Οι συνεδρίες του βελονισμού ξεκίνησαν χωρίς να μεταβληθεί η δοσολογία των φαρμάκων που ελάμβανε. Χρησιμοποιήθηκαν ειδικές βελόνες και τοποθετήθηκαν στα παραδοσιακά σημεία του βελονισμού που χρησιμοποιούνται για την νευραλγία του τριδύμου.

Ως τοπικά σημεία, στο πρόσωπο επιλέχτηκαν τα: ΤΘ 17 και 21, ΧΚ 2, ΛΕ18, ΣΤ 2, 3, 7, ΚΑ 26 και ΠΕ 20. Ως γενικά σημεία επιλέχτηκαν τα: ΤΘ 5, ΠΕ 4, ΣΤ 36, 44, 45 και ΗΠ 3. Σημεία του αυτιού επιλέχτηκαν τα: Shenmen, neuro, πρόσωπο και πνεύμονας. Δεν έγινε χειρισμός των βελονών, ούτε προκλήθηκε το αίσθημα De-Qi. Κάθε συνεδρία διαρκούσε 45 λεπτά περίπου, τρεις φορές την εβδομάδα. Μετά την τέταρτη συνεδρία η ασθενής ανέφερε ότι είχε ανακουφιστεί σχεδόν πλήρως από τον πόνο. Μετά από 6 εβδομάδες (14 συνεδρίες) η ασθενής ήταν εντελώς ελεύθερη από τον πόνο. Στην αναλογική, οπτική κλίμακα πόνου βαθμολογήθηκε με 0. Μετά από εξάμηνη παρακολούθηση ήταν συνεχώς ελεύθερη πόνου.

Συζήτηση

Η νευραλγία του τριδύμου είναι η συνηθέστερη αιτία πόνου, που εντοπίζεται στο πρόσωπο. Πολλοί ασθενείς με ΝΤ καταλήγουν να γίνουν ανθεκτικοί στην φαρμακευτική αγωγή και μερικοί αναπτύσσουν αντίσταση στις μικρο – χειρουργικές επεμβάσεις που έχουμε ανφέρει πιο πάνω.

Στους ασθενείς με νευραλγία τριδύμου θα ήταν χρήσιμη μία εναλλακτική – συμπληρωματική μέθοδος θεραπείας. Ο βελονισμός χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση χρονίων καταστάσεων και επίσης για την θεραπεία του πόνου.

Η αποτελεσματικότητα του βελονισμού για την αντιμετώπιση του πόνου, οφείλεται στην παραγωγή αυξημένων επιπέδων νευροδιαβιβαστών όπως οι ενδορφίνες, η εγκεφαλίνη και η σεροτονίνη, τόσο στο πλάσμα του αίματος, όσο και στον εγκεφαλικό ιστό. Ο βελονισμός είναι μία εξαιρετικά ασφαλής μέθοδος θεραπείας. Οι παρενέργειες που έχουν αναφερθεί είναι ελάχιστες. Θα ευχόμασταν να χρησιμοποιείται από περισσότερους γιατρούς για την αντιμετώπιση πολλών παθήσεων μεταξύ των οποίων και η νευραλγία του τριδύμου.