Η χρήση του ωτοβελονισμού σε προγράμματα αποκατάστασης

Dr. Michael O. Smith, αναπληρωτής καθηγητής Ψυχιατρικής, Cornel Medical School.

Ο βελονισμός είναι μία παραδοσιακή θεραπευτική μέθοδος που εφαρμόζεται στην Κίνα και άλλες χώρες της Ασίας auricularεδώ και 2000 χρόνια και βασίζεται σε ένα σύγγραμα που χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα. Βασίζεται στην ενέργεια και τα σημεία μέσω των οποίων αυτή ρέει στην επιφάνεια του σώματος συμβάλλοντας σε υποστηρικτικές για την υγεία του οργανισμού λειτουργίες. Σήμερα διδάσκεται και εφαρμόζεται επισήμως στην Αμερική.

Σε παρόμοιες αρχές στηρίζονται κι άλλες θεραπευτικές μέθοδοι όπως η ρεφλεξιολογία, το ρέικι, το σιάτσου και το τσι κονγκ. Ο μικρο-βελονισμός χρησιμοποιεί σημεία που βρίσκονται σε μικρές περιοχές του σώματος και είναι δυνατόν να εξισορροπεί και να αποκαθιστά τις λειτουργίες του οργανισμού. Σημεία που βρίσκονται στα πέλματα, στα χέρια, στο κρανίο και κυρίως στο αυτί ανήκουν και χρησιμοποιούνται σε αυτό το θεραπευτικό πλαίσιο.

Ο βελονισμός αποτελεί ένα θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορούμε να στηρίξουμε τα θεραπευτικά προγράμματα που αποσκοπούν στην σωματική και ψυχική αναζωογόνηση και αποκατάσταση.

Διάφορα χαρακτηριστικά του βελονισμού βελτιώνουν την λειτουργικότητα του ατόμου τόσο στο σωματικό, όσο και στο ψυχοκοινωνικό επίπεδο. Περισσότερα…