Ο βελονισμός και το εγκεφαλικό επεισόδιο

Russ Erickson, MD, American Academy of Medical Acupuncture.

Το εγκεφαλικό επεισόδιο έχει σαν συνέπεια την μόνιμη ή παροδική παράλυση του ασθενούς, τις διαταραχές στην ομιλία του, τα πρoβλήματα στην κατάποση και τις ψυχικές διαταραχές (κατάθλιψη). Στην Ανατολή (Κίνα, Ιαπωνία) ο βελονισμός  χρησιμοποιείται συχνά για την αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων και οι συνεδρίες αρχίζουν όσο το δυνατόν συντομότερα. Η δική μου  συμβουλή (βλ. συγγραφέα στην αρχή του άρθρου) εν τούτοις είναι ότι πρέπει να περιμένουμε δύο εβδομάδες εφ’ όσον το επεισόδιο οφείλεται σε εγκεφαλική αιμορραγία (και όχι σε εγκεφαλική θρόμβωση).

Περισσότερα…