Άλλες επώδυνες καταστάσεις

Κεφαλαλγία τάσεως

Εξετάζουμε τον αυχένα και τους ώμους για συσχετιζόμενα trigger points. Πολύ συχνά θα τα βρούμε στον τραπέζιο μυ. Θα εξετάσουμε τους μυς του αυχένα και τους υπινιακούς  μυς. Ο στερνοκλειδομαστοειδής μπορεί να περιέχει σημεία τρίγγερ, που προκαλούν πόνο αναφερόμενο στην κροταφική χώρα και την περιοχή του αυτιού.

Τα διαγράμματα των trigger points στο αντίστοιχο κεφάλαιο, θα μας βοηθήσουν να εντοπίσουμε τους πάσχοντες μυς, εφ’ όσον ο ασθενής μας περιγράψει λεπτομερώς την περιοχή κατανομής του πόνου.

Τα πλέον χρησιμοποιούμενα σημεία για την κεφαλαλγία τάσεως είναι τα ΧΚ20, 21, ΠΕ4 και Ηπ3, κυρίως όταν προεξάρχουν συμπτώματα από την ψυχική σφαίρα.

Ημικρανία

Η αντιμετώπιση της ημικρανίας περιλαμβάνει την αναζήτηση και απενεργοποίηση κάθε συσχετιζόμενου σημείου trigger. Χρησιμοποιούνται επίσης τα σημεία: ΧΚ20,21. Τα γενικά (κλασσικά) σημεία (όπως τα Ηπ3 και ΠΕ4) έχουν ρυθμιστική δράση σε όλο το σώμα και είναι χρήσιμα στην αντιμετώπιση της πάθησης. Περισσότερα…